Return homepage
 

 
Stichting Landelijk Kwaliteitssysteem Neuromodulatie (SLKN)
 
De Stichting Landelijk Kwaliteitssysteem Neuromdulatie (SLKN) werd in 2001 opgericht, aan het einde van de Studie Neuromodulatie 1999-2002 (voor achtergrondsinformatie zie Kwaliteitssysteem). Het voorstel om een volledig onafhankelijke stichting op te richten, om deze kostbare therapie in een kwaliteitssysteem te borgen, werd in 2001 gedaan door de Projektgroep van de Studie Neuromodulatie en vanuit het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit.

De SLKN heeft als statutaire taak het beschermen van het Kwaliteitssysteem Neuromodulatie, het bevorderen van het actualiseren van de kwaliteitseisen en indicatoren, het borgen van het landelijk netwerk van Neuromodulatiecentra door middel van een erkenningensysteem.De SLKN toetst (o.a. op basis van data en visitaties) of  Neuromodulatiecentra de A- of B-status kunnen verkrijgen of deze mogen behouden.

Erkende centra mogen op basis van vastgestelde indikaties patienten behandelen waarbij vanuit de centra gegevens dienen te worden aangeleverd die landelijk verwerkt worden.

De SLKN bevordert het verzamelen en bewerken van deze gegevens voor kwaliteitsdoeleinden.


 

 

 


 

        

contact