Return homepage

Behandelprotokollen voor verschillende Neuromodulatie indikaties ontstaan op eenduidige wijze en zijn de basis voor het behandelen in de verschillende centra. Een behandelprotokol werd tijdens de Studie Neuromodulatie opgesteld
na raadpleging van de relevante literatuur en in samenwerking met de specialisten. Na discussies werden o.a. de inclusie en exclusiecriteria vastgesteld (aan beide groepen criteria moet worden voldaan), de hele behandeling werd
in fasen verdeeld (b.v. de proefbehandelingsfase) en er waren twee beslismomenten ingebouwd die bepaalden of naar een volgende fase kon worden overgegaan. Ook vragen die met de kwaliteit van leven te maken hebben worden
door de patient ingevuld. Data die worden vastgelegd zijn mede afgeleid van de behandelprotokollen. De patient dient tenslotte toestemming te geven voor behandeling en registratie van gegeveDe volgende 4 protokollen ontstonden op deze wijze en zijn:

Protokol Chronische Pijn
Protokol Spasticiteit
Protokol Cardiostim (onderzoek afgerond en Kwaliteitsindikatoren ontwikkeld)
Protokol Diabetische Neuropathie (onderzoek afgerond en Kwaliteitsindikatoren ontwikkeld)

Iedere nieuwe indikatie moet door de werkgroep worden voorgedragen aan de SLKN en volgt dezelfde ontwikkelingsgang als boven beschreven.
De SLKN beoordeelt tenslotte het voorstel daar iedere nieuwe indikatie in pricinpe een vastgesteld onderzoekstrajekt volgt. Op basis van de dataset
en na bewezen effectiviteit zal besloten worden of de indikatie wordt opgenomen in de lijst van erkende indikaties.


 

            

contact